Uslovi Korišćenja

Koristeći ovaj internet sajt potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone
i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Maderoterapija centar PR zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove.

Upotreba internet sajta www.maderoterapija.rs

Sav materijal internet sajta www.maderoterapija.rs (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim
pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim
pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine.

Vlasnik Sajta i prava na celokupan sadržaj u njemu je Maderoterapija centar PR.

Osim ako nije drugačije naznačeno od vlasnika sajta, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom
dokumentu zadržite u svim kopijama, bilo da su u pitanju informacije o cenama, fotografije, delovi fotografija, tekst, logo, i slični oblici intelektualnog vlasništva Maderoterapija centra. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde
sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji
deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Privatnost

Maderoterapija centar PR zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih
internet stranica ovog Sajta u cilju boljeg i preciznijeg pružanja informacija i efikasnijeg iskupunjavanja vaših zahteve i potreba. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa Pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle skladištiti određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt. Više o Kolačićima možete pročitati u sekciji Politika privatnosti.

Linkovi ka eksternim sajtovima

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za
vas. Maderoterapija centar PR nije upoznat sa kompletanim sadržajem ovih sajtova, ne kontroliše ih i
nije odgovorna za bilo koji od njih ili njihove sadržaje, nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Sadržaj čine isključivo informacije i preporuke opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet, već zbir informacija dobijenih od eksternih izvora.

Ograničenje odgovornosti

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni Maderoterapija centar, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu. Troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu. Korišćenja ili
nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu. Takođe, Maderoterapija centar ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa
ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Registrovani zaštitni znaci

Logo koji se pojavljuje na Sajtu Maderoterapija, zaštićen je u Zavodu za Intelektualnu svojinu, Beograd, Srbija.

Logo koji se pojavljuje na Sajtu European Madero Association, zaštićen je u Zavodu za Intelektualnu svojinu, Beograd, Srbija i u Svetskoj organizaciji za zaštitu intelektualne svojine WIPO.

Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga, kao i tekstove, fotografije i video materijale bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Izmene Uslova korišćenja

Maderoterapija centar može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurirane Uslove.