EMA

Evropska Madero Asocijacija

Madero Akademija Srbija deo je Evropske Madero Asocijacije koja pruža stručne, profesionalne i standardizovane obuke. Svaki polaznik koji uspešno završi obuku po propisima i standardima EMA postaje licencirani Madero terapeut. EMA kroz licencu pruža brojne benefite za svakog madero terapeuta, kako za lični razvoj i usavršavanje samog madero terapeuta, tako i za njegov posao i karijeru.

Evropska madero asocijacija – EMA – nastala je sa ciljem da ujedini i standardizuje tehniku madero terapije na globalnom nivou.

Osnovni zadaci Asocijacije su:

Пусти видео запис

Osnivači

Osnivači Evropske madero asocijacije su profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u primeni madero terapije. Pioniri su u formiranju specijalnih tehnika primene madero elemenata na celo telo – od glave do pete.

Potpunom posvećenošću madero terapiji dovode tehniku i sistem edukacija do najviših standarda, poštujući profesionalne zahteve fizioterapeuta, dermatologa, kozmetičara i lekara.

EMA Sertifikati

Evropska Madero Asocijacija licencira Madero Terapeute, Instruktore i Akademije i izdaje sertifikate na osnovu jasno definisanih pravila i standarda. Sertifikat je garancija kvaliteta, rada i znanja.

Svaki polaznik koji uspešno završi obuku po propisima i standardima EMA postaje licencirani Madero Terapeut i član EMA.

Svaki Madero Terapeut koji želi da napreduje i gradi karijeru kroz sistem EMA može se sertifikovati za Madero Instruktora i time stiče mogućnost da obučava buduće Madero Terapeute.

Najviši nivo koji Instruktor može da dostigne je mogućnost da u zemlji otvori Madero Akademiju koja će predstavljati Evropsku Madero Asocijaciju i obučavati buduće Madero Terapeute i Instruktore kroz sve tehnike Madero Terapije.

Standardi Evropske Madero Asocijacije

Sistem standardizacije koji sprovodi EMA zasniva se na dugogodišnjem iskustvu edukacija i primeni tehnike Madero terapije uz poštovanje najviših zahteva fizioterapeuta, dermatologa, kozmetičara i lekara. EMA je ponosna što uspostavljenim procedurama i pravilima edukuje najbolje Madero Terapeute koji se svojim radom ističu širom sveta.

Svojim budućim Madero Terapeutima EMA pruža mogućnost osnovnog savladavanja tehnike Madero terapije, zatim usavršavanje i lični razvoj kroz različite nivoe edukacije pa sve do sticanja zvanja Madero Instruktora.

Svaki polaznik će kroz edukacije i savete EMA osnažiti svoje znanje i samopouzdanje u primeni Madero terapije, izboru najkvalitetnijih Madero elemenata, ali i u samom odnosu sa klijentima i sticanju njihovog poverenja.

EMA propisuje standardizovane nivoe edukacije po kojima svaki Madero terapeut može usavršavati svoje veštine i sticati profesionalni status do nivoa Madero Instruktor koji obučava i pruža podršku budućim Madero Terapeutima.

Članstvo

Članovi EMA mogu biti svi koji su završili obuku standardizovanu od strane EMA, gde dobijaju EMA licencu i brojne benefite koje nudi članstvo: