Elementi

Sertifikovani madero elementi

Madero elementi su veoma bitan segment celokupne tehnike madero terapije.

Kvalitet izrade svakog elementa, način na koji je obrađen, veličina i težina, kao i sam izgled od izuzetnog su značaja kako za krajnji rezultat, tako i za sam rad terapeuta koji je sertifikovanim elementima maksimalno olakšan.

EMA ima svoju proizvodnju najkvalitetnijih madero elemenata po našim nacrtima tako da su strukturno najpreciznije formirani i prilagođeni.

Madero
Elementi

Drveni elementi koje primenjujemo poseduju kompletnu papirologiju – od momenta i mesta kad se poseče budući drveni element, preko dezinfekcionih i sterilizacionih procedura koje su medicinski odobrene, termičke obrade drveta, pa sve do dolaska elementa na terapeutski sto za obuku budućih Maderoterapeuta. Drvo od kojih se proizvode elementi poseduje FSC sertifikat koji dokazuje da je korišćeno drvo iz obnovljivih i održivih šuma.

Svaki polaznik Madero akademije uz obuku dobija profesionalan set madero elemenata koji su anatomski prilagođeni delu tela za koji se obučava.