Politika Privatnosti

UPOZORENJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA

Namenjeno onima koji pokušavaju da kopiraju sajt i/ili da kopiraju brend ime MADEROTERAPIJA 

Ime brenda i znaka su zaštićeni kod Zavoda za intelektualnu svojinu registarski broj 73992 a po prijavi broj Ž- 2016-2210 podnetoj 29.12.2016. godine.

· Kompanija Maderoterapija kao vlasnik vebsajt maderoterapija.rs polaže sva autorska prava na

sadržaj i podatke koji su dostupni na ovoj internet prezentaciji a naročito na:

1. SADRŽAJ PREZENTACIJE – tekstovi i fotografije

2. Način na koji je izvršen opis MADEROTERAPIJE

3. IZLISTAVANjE i SPISKOVI AKREDITOVANIH SALONA u okviru te stranice

· Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet prezentacije bez dozvole vlasnika autorskih prava

smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

· Član 198. Krivičnog zakonika Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 85/05)

1. Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimično objavi, stavi u promet primerke

tuđeg autorskog dela ili interpretacije, ili na drugi način javno saopšti tuđe autorsko delo ili

interpretaciju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

2. Ko bez dozvole autora izmeni ili preradi tuđe autorsko delo ili izmeni tuđu snimljenu interpretaciju,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

3. Ko stavlja u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije na način kojim se vređa čast ili

ugled autora ili izvođača, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

· Naziv MADEROTERAPIJA.RS (reč) i logo MADEROTERAPIJA

· Svako neovlašćeno korišćenje ovih znakova bez saglasnosti nosioca prava predstavlja povredu prava

na žig i podložno je krivičnom gonjenju i građansko pravnoj zaštiti.

· Član 233. Krivičnog zakonika Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 85/05)

1. Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđom firmom, tuđom geografskom

oznakom porekla, tuđim žigom ili zaštitnim znakom ili tuđom posebnom oznakom robe ili unese

pojedina obeležja ovihoznaka u svoju firmu, svoj žig ili zaštitni znak ili u svoju posebnu oznaku

robe, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

2. Ko u svrhu prodaje u većoj količini ili vrednosti nabavlja, proizvodi, prerađuje, stavlja u promet,

daje u zakup ili skladišti robu iz stava 1. ovog člana ili se bavi pružanjem usluga neovlašeno koristeći

tuđe oznake, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

3. Ako je učinilac iz stava 2. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio

imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, kazniće se zatvorom od jedne do

osam godina. 4. Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.