Politika Privatnosti

Maderoterapija centar PR ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša Politika zaštite privatnosti
je osmišljena kako biste bili obavešteni o našoj praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i
otkrivanjem podataka koje dostavite prilikom pristupanja internet sajtu www.maderoterapija.rs.

Molimo Vas da je pažljivo pročitate i upoznate se pravilima iste.  Bilo kakvo korišćenje ove internet
stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu.

Pristupanjem ovom internet sajtu, Vi potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove
Politike zaštite privatnosti. Dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u
skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo su sledeće:

  • informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani kao što su ime, prezime, poštanska
    adresa, e-mail adresa, telefonski broj (u daljem tekstu: lični podaci)
  • informacije koje se odnose na Vas ali Vas ne identifikuju kao pojedinca (npr. IP adresa)
  • informacije o Vašoj internet konekciji, opremi koju koristite da pristupite našem sajtu i detaljima o upotrebi
Po kom pravnom osnovu koristimo Vaše podatke

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas
kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih
podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

Način prikupljanja informacija

Mi prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina. Direktno kada nam iste Vi dostavite, automatski
dok koristite sajt ili od trećih lica.

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako
bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u
tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje internet sajta. Direktne lične
informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo
ukoliko nam ih Vi dostavite.

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP
adrese i informacije prikupljene putem kolačića i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem
sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašem pristupanja sajtu, dok pretražujete
sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja.

  • Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
  • Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.


Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta. Da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt.  Takođe, da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Kako čuvamo informacije o Vama

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni
organi i naši pravni uponomoćnici, ukoliko je to neophodno.

Dostavljanje Vaših podataka trećoj strani

Osim ako nam to Zakonom nije naloženo, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove (adrese) za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše, te Maderoterapija centar PR ne snosi odgovornost za dalju obradu Vaših privatnih podataka.

Društveni mediji

Ako se na Sajt prijavite iz društvenih medija (na primer pomoću Vašeg Facebook ili Instagram, YouTube ili sličnih naloga), zabeležićemo Vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa prosleđivanjem svojih ličnih podataka koje smo zabeležili pomoću Stranice. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe, a za koje Maderoterapija centar PR ne snosi odgovornost.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što
pristupite našem sajtu. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije, niti da ostvaruju kupovinu putem našeg Sajta.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naši sajtovi koriste “Cookies” (u nastavku Kolačići).

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pretraživač (u nastavku browser) čuva na Vašem
računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom sledeće posete istih. Kolačići
su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Kolačić.

Korišćenje Kolačića je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena da automatski prihvata sve Kolačiće. Vi ih možete jednostavno ručno obrisati u podešavanjima na svom kompjuteru, ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Kolačićima. Na našem sajtu koristimo Kolačiće isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.
Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve.
Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva,
osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

Vaša prava u vezi privatnih podataka:

U svakom trenutku možete da se obratite Maderoterapija centru PR da Vam dostavi/promeni/izbriše
privatne podatke.

Kome da se obratite u našoj Kompaniji ukoliko imate dodatna pitanja ili poseban zahtev

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka:

  • Email-om, na adresu: maderoterapija@gmail.com
  • Pisanim putem na adresu: Maderoterapija centar PR, Rajka od Rasine 49, Beograd, Srbija, PIB 110717256
Izmene naše Politike zaštite privatnosti

Maderoterapija centar PR zadržava pravo da vrši izmene ove Politike zaštite informacija, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo. Sve informacije o izmenama u našoj Politici zaštite privatnosti ćemo objaviti na ovoj stranici. Datum kada je Politika privatnosti poslednji put revidirana nalazi se na vrhu stranice.